sports

กีฬาวอลเลย์บอล

กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอล เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬายอดนิยม ที่มีการแข่งขันระดับชาติ และนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย จนถูกรวมเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาในหลายโรงเรียน ซึ่งหลายคนก็คงอยากรู้จักกับกีฬาวอลเลย์บอลให้มากขึ้น ประวัติวอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอล (Volleyball) นั้น ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 (พ.ศ.2438) โดย นายวิลเลียม จี. มอร์แกน (William G. …

กีฬาสี มีไว้เพื่ออะไร

กีฬาสี มีไว้เพื่ออะไร กีฬาสี เป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน จัดกีฬาสี เพื่ออะไร กีฬาสีในโรงเรียนมีจุดประสงค์หลักเลยคือให้เด็กต่างห้องต่างชั้นเรียน ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมรวมกันนอกเหนือจากการเรียน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในโรงเรียนมากขึ้น และสามารถช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และรู้ลึกถึงธาตุแท้ของหลายๆคนเลยหละ ใครช่วยงานใครไม่ช่วยงานใครเรื่องมากน้อย …

กีฬาพื้นบ้าน

กีฬาพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน – ความเป็นมาของกีฬาพื้นบ้าน ในอดีตมีกีฬาพื้นบ้านต่างๆให้เล่นมากมายตั้งแต่รุ่นก่อนๆจนกระทั่งถึงรุ่นปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ซึ่งแต่ก็น้อยกว่าในสมัยก่อนมากเพราะสมัยปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามามากจึงทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้เล่นกันนัก ดังนี้นวันนี้เราจะมาให้ความรู้สำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักกีฬาพื้นบ้านกันว่าสมัยก่อนมีกีฬาพื้นบ้านอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เดินกะลา ผู้เล่น เดี่ยว แต่ละทีมส่งได้ไม่เกิน 2 คน  อุปกรณ์ ระยะทาง 30 เมตร หรือวิ่งอ้อมหลักก็ได้ ลูกมะพร้าวผ่าครึ่งทั้งเปลือก เพื่อป้องกันการแตกชำรุด …

ความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล

กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตบอล ฟุตบอล (Football) หรือ ซอกเกอร์ (Soccer) เป็นกีฬาที่มีคนสนใจในการเล่น และเข้าชมสูงที่สุดของโลก แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่า กีฬาฟุตบอลถือกำเนิดมาจากชนชาติใด โดยเฉพาะเป็นกีฬายอดนิยมสูงสุดของโลก ก็ยิ่งทำให้ทุกๆ ประเทศมีวิวัฒนาการทางการกีฬา ยืนยันว่าเป็นกีฬาที่เกิดจากประเทศของตนทั้งสิ้น แต่ประเทศที่อ้างว่าเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นจากตนเอง ก็ไม่สามารถหาหลักฐาน  ยืนยัน จึงเพียงแต่กล่าวว่า น่าจะเป็นไปได้ทั้งสิ้น …