กีฬาสี มีไว้เพื่ออะไร

กีฬาสี

กีฬาสี มีไว้เพื่ออะไร

กีฬาสี เป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน

จัดกีฬาสี เพื่ออะไร

กีฬาสีในโรงเรียนมีจุดประสงค์หลักเลยคือให้เด็กต่างห้องต่างชั้นเรียน ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมรวมกันนอกเหนือจากการเรียน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในโรงเรียนมากขึ้น และสามารถช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และรู้ลึกถึงธาตุแท้ของหลายๆคนเลยหละ ใครช่วยงานใครไม่ช่วยงานใครเรื่องมากน้อย ใครรับฟังใครไม่รับฟัง ต้องลองถามตัวเองดูด้วยนะว่าเป็นพวกไหน

ประโยชน์จากกิจกรรมกีฬาสี

  1. ความรอบคอบในการทำงาน
  2. รู้จักค่าของเงิน
  3. ความสามัคคีทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
  4. สอนให้เห็นคุณค่าของการเสียสละ
  5. เป็นคนมีความอดทนต่อความยากลำบาก
  6. ความระมัดระวังในขณะทำงาน
  7. เรียนรู้ที่จะแบ่งเวลา

ความยุติธรรมในกีฬา

น้ำใจนักกีฬา

น้ำใจนักกีฬาเป็นทัศนคติที่มีความพยายามให้เกิดความยุติธรรมและอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนร่วมทีมหรือคู่แข่ง จรรยาบรรณและความเป็นหนึ่งเดียว และชัยชนะ

น้ำใจนักกีฬาแสดงถึงความปรารถนาว่ากิจกรรมจะสนุกในตัวเอง แนวคิดที่รู้จักกันดีจากนักข่าวกีฬาชื่อ แกรนต์แลนด์ ไรซ์ ว่า “ไม่สำคัญว่าคุณจะชนะหรือจะแพ้ แต่สำคัญว่าคุณจะเล่นอย่างไร” และแนวคิดโอลิมปิกสมัยใหม่โดย Pierre de Coubertin ว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่การชนะ แต่เป็นการมีส่วนร่วม” ต่างเป็นคำพูดทั่ว ๆ ไปที่อธิบายแนวคิดนี้

การโกง

หลักสำคัญของกีฬาคือผลลัพธ์จะต้องไม่มีการกำหนดผลการแข่งขันไว้ก่อน ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีโอกาสชนะเท่ากัน กฎจะต้องรับประกันว่าจะเกิดความยุติธรรมขึ้น แต่ผู้แข่งขันสามารถแหกกฎเพื่อเอาเปรียบได้
ผู้เข้าแข่งขันอาจเลือกโกงเพื่อให้ตนชนะ หรือเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายแอบแฝง การพนันผลการแข่งขันกีฬาสร้างแรงจูงใจให้เกิดการกำหนดผลการแข่งขันตายตัว (match fixing) ให้ผู้เข้าแข่งขันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

การใช้ยาเพิ่มสมรรถภาพ

ธรรมชาติของการแข่งขันกีฬาส่งเสริมให้นักกีฬาเพิ่มสมรรถภาพของตนเองผ่านการใช้ยา หรือวิธีการอื่น ๆ เช่น เพิ่มปริมาตรของเลือดในร่างกาย
กีฬาหลายชนิดที่รับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ต้องนำไปทำโปรแกรมทดสอบ มองหารายชื่อยาต้องห้าม และสั่งพักหรือคว่ำบาตรผู้เข้าแข่งขันที่ตรวจพบสารต้องห้าม

ความรุนแรง

ความรุนแรงในกีฬาจะเกี่ยวกับการข้ามเส้นระหว่างการแข่งขันที่ยุติธรรมและความรุนแรงก้าวร้าวโดยตั้งใจ บางครั้งนักกีฬา โค้ช แฟนคลับ และพ่อแม่แสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อคนหรือสถานที่ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความโกรธ หรือการเฉลิมฉลองอย่างผิดวิธี การจลาจลนั้นมีอยู่ทั่วไปและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในการแข่งขันกีฬาทั้งในและระหว่างประเทศ

แต่ยังไงทางเราก็มองว่ากิจกรรมกีฬาสีเป็นเรื่องที่ควรสร้างสรรค์  ที่ควรทำกันอย่าง มีทิศทางพอสมควร ไม่ใช่เรื่องที่จัดกันเหมือนงานประจำวันที่เพียงแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เพื่อทำสิ่งอื่นต่อไป  เป็นเพียงแค่กิจกรรมประจำปีในปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน

มีแง่มุมหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาสีที่หลายคนกล่าวถึง เช่น..

ครูและผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย..อาจมองว่าเป็นกิจกรรมที่พุ่มเฟือย

ครูและผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย..อาจมองว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเสียเวลาเรียน

แต่ในขณะเดียวกันก็มีจำนวนไม่น้อยที่มองว่า..เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนา

ทางด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม เพื่อให้นักเรียนพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

ทุกอย่างจึงอยู่ที่การจัดการ..สมองซีกซ้ายและขวา..ถ้าหาจุดสมดุลเกิดกับเด็กได้

ทุกอย่างก็มีแต่รอยยิ้ม

แต่ถ้าไปถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกีฬาสี  บางทีเราอาจเข้าใจ

ว่าทำไมคนบราซิลจึงตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อเก็บเงินไปเชียร์บอลโลกทุกสี่ปี กีฬาสีมันเป็น

อารมณ์ที่นักเรียนชั้นมัธยมปลายจำนวนมากใฝ่ฝันรอคอย..

           รอคอย..ที่จะแสดงออกในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในห้องเรียน

           รอคอย..ที่จะแสดงบทบาทการเป็นผู้นำ เป็นพี่ใหญ่ของน้องๆ

           รอคอย..ที่จะทดสอบการทำงานเพื่อก้าวจากวัยรุ่นไปสู่ผู้ใหญ่ต่อไป

           รอคอย..ที่จะสนุกกับเพื่อนๆ ชั้นมัธยมก่อนที่จะก้าวไปสู่อุดมศึกษา

ความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงตามมาด้วยการทำงานที่จริงจังของเด็กบางกลุ่ม จนอาจส่งผลต่อคะแนนการเรียน การใช้จ่ายทางด้านการเงิน และความห่วงใยของผู้ปกครองเพราะลูกต้องออกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนอยู่เกือบทุกวัน แม้ว่ากีฬาสีอาจมีเรื่องยุ่งๆ กวนใจให้ครูและผู้ปกครองอย่างมากมายก็ตาม แต่ก็เป็น

ความตั้งใจของเด็กไทยได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตนเองฝัน..ด้วยเหตุนี้เรื่องกีฬาสีของแต่ละโรงเรียน..จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้คนหลายคน หลายกลุ่ม ทั้งครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนมาร่วมคิดและทำกันเรื่องของการพัฒนาสมองคนกับการคุณภาพชีวิตของเด็กไทย ปล่อยให้ใครคนหนึ่งคน คนใดทำคนเดียวไม่ได้  ผมพูดจริงนะคะ ไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้

   มาเชียร์กีฬา

(*) ป่าม… ป๊าม… ปาม…

ป่าม… ปาม… ป๊าม…

ป่าม… ป๊าม… ปาม…

ปาม… ปาม… ปาม…

มาเชิญมา เชิญมา มาเถิดเรามา เชียร์กีฬากัน

ลืมความทุกข์เร็วพัน สนุกสุขสันต์ กันให้เต็มทรวง

เชียร์กีฬาแสนดี ไม่เคยจะมี ความทุกข์ความลวง

เชียร์กีฬาชื่นทรวง ไม่หลอกไม่ลวง ให้ใครช้ำใจ (ซ้ำ*)

อื้อ ฮื้อ… เก่งจัง

อื้อฮื้อ… เก่งจัง  อ่ะฮ้า… เก่งจริง

สี……ของเรานี่เอ่ย ช่างยอดเยี่ยมจังเลย

เก่งกันอย่างเปิดเผย จะไม่ชมเชยกันได้ยังไง

อื้อฮื้อ… เก่งจัง  อ่ะฮ้า… เก่งจริ้ง….

เอาชัยชนะ (ทำนองปูนาขาเก)

มีกีฬานมนานกาเล สี…..ฮาเฮรื่นเริงซะไม่มี

(*) แต้ว แตว แต่ว แตว แต่ว แตว แต้ว แต๊ว

แต๊ว แตว แต่ว แต๊ว แตว แตว แต่ว แตว แตว……

เอาชัยชนะมาให้เราดูที ถ้าไม่ชนะเอาไม้ไล่ตี

ตีก็ตีไม่ถูก ถูกก็ไม่ตั้งใจตี (ซ้ำ)

สี…..ชนะแน่นอน ขอรับรองว่าไม่ถูกตี

(ซ้ำ*)

สาวชาววัง…สาวชาวบ้าน

สาวชาววัง เอวเล็กเอวบาง ปะแป้งจอห์นสัน

สาวชาวบ้าน เอวเท่ากะละมัง ปะแป้งบาหยั่น

สี….เป็นของใครกัน สี….เป็นของใครกัน

ถ้าเป็นของฉัน ฉันรักตายเลย

กีฬาคือชีวิต

กีฬานั้นคือชีวิต จังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไป

สี…….เราสวยแจ่มใส นั้นเป็นจิตใจที่สดใสเสรี

เสียงปรบมือคือกำลังใจ ให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนี

ความภาคภูมิใจที่มี เกียรติยศศักดิ์ศรี…… จากถ้วยรางวัล

รักข้ามสี (ทำนองรักข้ามคลอง)

สี…(อื่น)…อยู่ฝั่งทางโน้น สี…….อยู่ฝั่งทางนี้

หันหน้ามาเจอกัน ร้องเพลงกัน เห็นกันทุกที

ม้ามามาซิ ข้ามมา มารักกันรักกัน

เอ้อ เอ้อ เอ้อ เอ้อ

เชิญมาเชียร์

เชิญมาเชียร์อ่อนเพลียนั้นไม่สำคัญ (ชะ ชะ ช่า)

เชียร์กันมันส์อัฒจรรย์นั้นแทบถล่ม

คนมองดูสี……ของเรารื่นรมย์

ใครๆ ก็ชม สี…….นั้นสมเป็นนักกีฬา (ชะ ชะ ช่า)

ฝันดี (ทำนองสะใภ้นายก)

ฝันดี ฝันดี หรือฝันร้าย เมื่อคืนฝันไปว่าสีฟ้าชนะ

ในฝันนั้นมันช่างดีจ๊ะ(ซ้ำ)  ฉันฝันว่าสีฟ้าชนะทุกเกมส์

วันนี้มาเชียร์สีฟ้า ให้เหมือนฝันหนา สีฟ้าสู้ ๆ

สีชมพูจะตามทันแล้ว(ซ้ำ) สีฟ้ารีบแจว กันหน่อยนะหนู

วีดบึ้ม

วี๊ด………………บึ๊ม

(ปรบมือพร้อมกัน 12 123 12 12 1

วี๊ด………………บึ๊ม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม 12 ยิ่งใหญ่ 12 เกรียงไกร 12 สี …..

ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร สี …. (ซ้ำ) ปรบมือรัว

12 123 12 12 1 ( 3 ครั้ง)

ลามะลิลา เวอร์ชั่น 1

ลามะลิลา ขึ้นต้นอะไรก็ได้ ขอให้ลงท้ายด้วยสระอา

สี…นั้นสวยจริงๆ (ซ้ำ) ทั้งชายทั้งหญิงสวยดังดารา

ลามะลิลา ขึ้นต้นอะไรก็ได้ ขอให้ลงท้ายด้วยสระอา

สี…มาทำอวดเก่ง (ซ้ำ) เดี๋ยวจับใส่เข่งโยนไปโยนมา

ลามะลิลา เวอร์ชั่น 2

ลามะลิลาขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา 

ได้ข่าวสี………..ได้ถ้วย (ซ้ำ)

แต่เสียใจด้วยได้ถ้วยน้ำปลา

เหนื่อยมั๊ย

สี…. เหนื่อยมั๊ย………. ไม่เหนื่อย

สี…..เมื่อยมั๊ย………. ไม่เมื่อย

(*)เหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อย เมื่อยเราก็ไม่เมื่อย

เราเชียร์ของเราเรื่อยๆ

เพราะเราไม่เมื่อย เพราะเราไม่เหนื่อย (ซ้ำ*)

เจ้านกน้อย

เจ้านกน้อย คล้อยบินสู่เวหา เจ้าถลาเล่นลมสมฤดี

บิน บิน ถลา ถลาเล่นลม บินล่อง บินลอย (ซ้ำ)

อั่งกาลี้ สี้ลา อั่งกาลู้ อั่งกาลู้ สี้ลา กาลิซึม

ซึม ก้าลิก้า ลิก้า ลิซึม กาลิก่า ลิซึม

ก้าลิก้า ลิก้า ลิซึม กาลิก่า ลิซึม

ดนตรีคือชีวิต

ดนตรีนั้นคือชีวิต จังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไป

สีฟ้าเราสวยแจ่มใส นั้นเป็นจิตใจที่สดใสเสรี

เสียงปรบมือคือกำลังใจ ให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนี

ความภาคภูมิใจที่มี เกียรติยศศักดิ์ศรี…… จากถ้วยรางวัล

วีดบึ๊ม สีส้ม สู้ สู้

วี๊ด…………บึ๊ม

(ปรบมือพร้อมกัน 12 123 12 12 1)

สี….สู้สู้

สี….สู้ตาย

สี….ไว้ลาย

สู้ตายสี….

วี๊ด…………บึ๊ม (ปรบมือพร้อมกัน 12 123 12 12 1)

ซู่ซ่า

ซู่……ซ่า……..

(*)ซู่ๆ ซ่าๆ ปาทังก้า ปาทังกี้

ซู่ๆ ซี่ๆ ปาทังกี้ ปาทังก้า

สี…….ซู่ซ่า นักกีฬาเซ็กซ์ซี่

กองเชียร์ดี๊ดี เซ็กซ์ซี่ซู่ซ่า (ซ้ำ*)

ไก่ย่างแมททริกซ์

ไก่ย่างแมททริกซ์ ไก่ย่างแมททริกซ์

มันจะถูกยิงตาย มันจะถูกยิงตาย

เฉี่ยวปีกซ้าย เฉี่ยวปีกขวา

ยิงไม่โดน ยิงไม่โดน ยิงไม่โดน

DDT

DDT ซื้อมาใหม่ๆ เก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็น

สี…. เขาผ่านมาเห็น สี….เขาผ่านมาเห็น

แอบเปิดตู้เย็น กินน้ำเข้าไป ช๊าก แหง่กๆๆๆๆ ซ๊าก แหง่กๆๆๆๆ

ปักกิ่ง

ปักกิ่งขนมปังกรอบชอบจริงๆ (ซ้ำ)

สี…. หน้าเหมือนลิง ก็ยังชอบกินปักกิ่ง

ดูให้ดี

ดู ดู ให้ดี มีอะไรให้ดู

ใครไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเรา เราไม่ให้ดู

กรรมการเจ้าขา

กรรมการๆ เจ้าขา

โปรดเมตตาสี….เราหน่อย

สี…..ของเรามีน้อย สี…..ของเรามีน้อย

โปรดเมตตาหน่อยนะคะกรรมการ

เก่งกระเด้ง

เก่ง…กระเด้ง กระเด้ง (ซ้ำ)

สี….ของเราซิเก่ง ใครมาเบ่งกระเด้งออกไป

เก่ง…กระเด้ง กระเด้ง (ซ้ำ)

(12 123 12 12 1)

เย้ยฟ้าท้าดิน

เย้ยฟ้า 12 ท้าดิน 12

ได้ยิน 12 ถึงสวรรค์ 12

ปิดถนน 12 เปิดสวรรค์ 12

เทวดา 12 ลงมาเชียร์ 12 สีส้ม

(12 123 12 12 1)

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ กีฬาวอลเลย์บอล

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *