กีฬา กอล์ฟ

กีฬา กอล์ฟ ความสำคัญของกีฬากอล์ฟ

กีฬา กอล์ฟกีฬา กอล์ฟ กอล์ฟเป็นกีฬาที่เล่นในยามว่าง และแข่งขันกันทั้งระดับสมัครเล่น และระดับอาชีพ เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ใน ความนิยมระดับโลก ผู้เล่นจะมีไม้หลายอันเป็นชุด แต่จะต้องไม่เกิน 14 อัน ใช้ตีลูกเล็กๆ จบกันเป็นหลุมต่อเนื่องกันไป อาจจะ 9 หรือ 18 หลุมตามแต่กำหนด โดยนับการตีจำนวนครั้งน้อยที่สุด จะดีที่สุด สนามต่างๆ ที่ใช้เล่นได้รับ การออกแบบมาให้มีระยะทาง อุปสรรคต่างๆ ในแต่ละหลุมเช่น อุปสรรคน้ำ บังเกอร์ทราย ต้นไม้ ความลาดเทของสนาม และกรีน เป็นต้น

เพื่อให้มีความยากง่าย และความท้าทายในการเล่น ประวัติศาสตร์มีหลายประเทศ อ้างว่าเป็นประเทศต้นกำเนิดกีฬากอล์ฟ เช่น ประเทศเยอรมนี ในศตวรรษที่ 14 เจ้าของฝูงแกะซึ่งจ่ายภาษี ให้กับขุนนางเจ้าของที่ดิน ได้รับสิทธิ์ใช้ผืนที่ดินเลี้ยง แกะโดยขุนนางให้ใช้ไม้ที่ปลายตา ขอสำหรับเกี่ยวคอแกะ ตีก้อนหินลูกกลมๆ ตามจำนวนครั้งเป็นเท่ากับจำนวนแกะที่เลี้ยงไว้ ขนาดผืนดินใช้เลี้ยงแกะเท่ากับ ความกว้างยาว ที่เจ้าของฝูงแกะตีได้ อีกทฤษฎีหนึ่งของ

จุดเริ่มต้นกีฬากอล์ฟ มาจากชาวประมงชาวสกอต ที่กลับจากการหาปลา เวลาเดินผ่านทุ่งหญ้า ก็เอากิ่งไม้เดินหวดลูกหินไปตามทาง และเมื่อหวดไป ครั้งหนึ่งก็ลองหวดต่อไปเรื่อยๆ ดูว่าจะตีไปได้ไกลกว่าลูกแรกหรือไม่ เมื่อลูกหินหล่นลง ไปในบ่อหรือแอ่งดินที่ แกะใช้เป็นที่หลบภัยธรรมชาติ ชาวประมงก็ต้องใช้ความสามารถที่จะตีให้ลูกหินออกมาได้ จนกว่าจะเดินถึงบ้าน บ่อนั้นก็ได้พัฒนา มาเป็นบังเกอร์ทราย เมื่อลูกกอล์ฟตกลง ไปในโพรงที่กระต่ายขุดไว้ ก็เท่ากับเป็นการค้น คิดวิธีการเล่นกอล์ฟขึ้นมา ในตัวเองว่าเกมส์จะจบลงเมื่อลูกลงหลุม

เป็นที่ยอมรับกันว่ากีฬากอล์ฟ หรือกีฬาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ได้เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายร้อยปี แต่ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิง ได้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเมื่อใด ได้มีการค้นคว้าหา จุดเริ่มต้นย้อนอดีตไปจนถึง ยุคจักรวรรดิ์โรมันซึ่งมีการเล่นเกมส์ที่เรียกว่า พากานิก้า (Paganica) บ้างก็อ้างว่ากีฬากอล์ฟ พัฒนามาจากการเล่น ชูเดอมาล (Jeu de mail) ของชาวฝรั่งเศส หรือ โคลเวน (Kolven) ของชาวฮอลแลนด์

นอกจากนั้นก็ยังมีเกมส์อื่นๆ ซึ่งเล่นกันในหมู่ขุนนางอังกฤษ และจักรพรรดิ์โรมันเล่นในยามว่าง เป็นเกมส์ที่ยืนด้านข้าง ใช้ไม้ตีลูกที่มีเปลือก ทำจากหนังวัวบางๆ เย็บติดกัน และยัดไส้ด้วยขนห่าน และลูกที่ใช้ตีในบางเกมเป็น แกนไม้เนื้อแข็ง นำมาขัดเป็นก้อนกลมๆ และบางเกมในทวีปยุโรปสมัยก่อน เล่นกันเป็นทีมโดยฝ่ายหนึ่งตี ลูกสามครั้งให้โดนเป้าตามระยะ ที่กำหนด ส่วนฝ่ายตรงข้ามต้องพยายาม ตีลูกหนึ่งครั้งกลับไปอยู่ในที่ที่เป็นอุปสรรค

ระยะเวลาหกร้อยปีที่ผ่านมา เกมส์ต่างๆ ในทวีปยุโรปได้พัฒนาจนเข้าสู่ยุค ของสกอตแลนด์ซึ่งได้อ้างอย่างหนักแน่นตามหลักฐาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ว่าเป็นประเทศต้นกำเนิดกีฬากอล์ฟ ในกลางศตวรรษที่ 15 ในช่วงที่ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเซนต์ แอนดรูวส์

กีฬากอล์ฟได้เล่นกัน ในสมัยพระเจ้าเจมส์ที่ สองแห่งราชวงศ์สกอต จากการทำศึกต่อสู้ กับองกฤษในสมัยนั้น ทางสกอตแลนด์ มีบันทึกที่กล่าวไว้ว่า ทางรัฐสภาสกอตได้มีการให้ยกเลิกการเล่นกอล์ฟ ไปหลายปี เนื่องจากพลธนูและนายทหาร ไม่ไปซ้อมยิงธนู แต่ได้หันไปติดเล่นกอล์ฟ และ 40 ต่อมาได้มีการสงบ ศึกกับอังกฤษ พระเจ้าเจมส์ที่สี่ก็รีบยกเลิกกฎหมาย ห้ามการเล่นกอล์ฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในศตวรรษที่ 16 กีฬากอล์ฟถือได้ว่าเป็นกีฬา ที่เล่นอย่างแพร่หลายในฝั่งตะวันตก ของประเทศสกอตแลนด์

กลางศตวรรษที่ 18 กลุ่มนักกอล์ฟ ชายในสกอตแลนด์ได้ ก่อตั้งสมาคมกอล์ฟขึ้น โดยกำหนดกฎข้อบังคับ ที่ใช้ในการเล่นกอล์ฟ ต่อมาก็ได้ก่อตั้งสโมสรเดอะรอแยล แอนด์ เอเชียนกอล์ฟคลับ ออฟเซนต์แอนดรูวส์ (The Royal and Ancient Golf of Saint Anderws ใช้ชื่อย่อว่า R&A) ซึ่งเป็นสมาคมกอล์ฟ ที่เก่าแก่ที่สุด เพื่อกำหนด และแก้ไขกฎข้อบังคับ และมารยาทสำหรับกีฬากอล์ฟ อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นในศตวรรษที่ 20 สมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Golf Association ใช้ชื่อย่อว่า USGA) ได้เข้ามาร่วมวินิจฉัยแก้ไข เพิ่มเติมกฎข้อบังคับ และมารยาทสำหรับกีฬากอล์ฟ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กีฬากอล์ฟได้เริ่มเล่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 และนิยมเล่นกันแพร่ หลายไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่บุกเบิกกีฬากอล์ฟ แพร่หลายคือชาวสกอต และพัฒนาการเล่นจากทุ่งหญ้า ชายฝั่งทะเลไปที่ต่างๆ ทั่วโลกที่ชาวสกอต ไปตั้งรกรากถิ่นฐานทำมาหากิน ด้วยความหลงใหลในกีฬากอล์ฟ ทำให้ชาวสกอตนำไปเผยแพร่ และสอนให้ชาติอื่นๆ ได้เรียนรู้วิธีการเล่น รวมทั้งการวางกฎข้อบังคับ ที่ใช้ในการเล่นมาจนถึงทุกวันนี้

กติกาพื้นฐานการเล่นกอล์ฟ

กติกาพื้นฐานของ การเล่นกอล์ฟเอาหลักๆ คือการลงแข่งทั้งหมด 18 หลุม โดยกติกาของแต่ละ สนามไม่เท่ากันทว่าหลักๆ ที่นิยมมากคือ พาร์ 72 คือถ้าเอาคะแนน ของทุกหลุมมารวมกันจะได้ 72 พอดี หลุมมีคะแนนพาร์ 3 มี 4 หลุม หากนับรวมกันจะได้ 12 คะแนน คะแนนต่อมาคือหลุมพาร์ 4 มี 10 หลุม รวมกันจะได้ 40 คะแนน และหลุมคะแนนเยอะสุด คือหลุมพาร์ 5 มี 4 หลุม เท่ากับ 20 คะแนน ทั้งหมดรวมกันเป็น 72 คะแนนพอดี คำว่าแต่ละสนามไม่เท่ากัน มาจากสภาพสนาม ความยาว ความกว้าง อุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้ระยะ การตีสั้นยาวไม่เท่ากัน จำนวนหลุมจึงไม่เท่ากันด้วย

จำนวนการตีใน แต่ละหลุมจะอยู่ที่จำนวนพาร์ กล่าวคือ หากหลุมพาร์ 3 ให้ตีได้ไม่เกิน 3 ครั้ง จะเท่ากับ เซฟพาร์ ไม่เสียคะแนน แต่ถ้าตีเกิน 1 ครั้งเรียก โบกี้ เสีย +1 ตีเกิน 2 ครั้งเรียกดับเบิ้ลโบกี้ +2 ตีเกิน 3 ครั้งเรียกทริปเปิ้ลโบกี้ +3 กรณีที่ตีได้ก่อนครบกำหนด 1 ครั้ง จะได้เบอร์ดี้ คือ -1 ตีก่อนจำนวนหลุม 2 ครั้ง เรียก อีเกิ้ล -2 ส่วนการตีครั้งเดียวแล้วลงหลุมจะใช้ได้กับหลุมพาร์ 3 เท่านั้น เรียก โฮล อิน วัน -3

การนับแต้มของกีฬากอล์ฟหากใครได้แต้ม – น้อยที่สุดนั่นหมายถึงตีจำนวนครั้งน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไป รายการใหญ่ๆ หลังจบวันที่ 2 จะมีการตัดตัวคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนออกให้เหลือแค่คนที่ผ่านในการเล่นวันที่เหลือเท่านั้น

ประโยชน์ของการเล่นกีฬากอล์ฟ

  • ฝึกให้มีสมาธิมาก เนื่องจากกีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิในการเล่นสูง วันไหนคนเล่นสมาธิหลุดไปก็มีโอกาสตีเสียจนพลาดไปง่ายๆ ได้เลย
  • รู้จักการคิด ไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ จะเล่นลูกแต่ละหลุมอย่างไรเพื่อโอกาสในการชนะและตีจำนวนน้อยครั้งที่สุด
  • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีตีลูกไปแล้ว ตกบังเกอร์ทราย ออกนอกกรีน หรือแม้แต่ติดต้นไม้ หล่นน้ำ ต้องรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสม
กีฬา (sport)

เป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน

กีฬา หลายประเภทได้มีการจัดการแข่งขันในระดับเขต กีฬาว่ายน้ำ ประเทศ และระดับโลก ซึ่งกีฬาหลายชนิดได้มีการใส่เข้าและนำออกโดยการปรับปรุงของทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เช่น ฟุตบอล รักบี้ ลาครอสส์ หรือ โปโล

น้ำใจนักกีฬา

น้ำใจนักกีฬาเป็นทัศนคติที่มีความพยายามให้เกิดความยุติธรรมและอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนร่วมทีมหรือคู่แข่ง จรรยาบรรณและความเป็นหนึ่งเดียว และชัยชนะ ufabet

น้ำใจนักกีฬาแสดงถึงความปรารถนาว่ากิจกรรมจะสนุกในตัวเอง แนวคิดที่รู้จักกันดีจากนักข่าวกีฬาชื่อ แกรนต์แลนด์ ไรซ์ ว่า “ไม่สำคัญว่าคุณจะชนะหรือจะแพ้ แต่สำคัญว่าคุณจะเล่นอย่างไร” และแนวคิดโอลิมปิกสมัยใหม่โดย Pierre de Coubertin ว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่การชนะ แต่เป็นการมีส่วนร่วม” ต่างเป็นคำพูดทั่ว ๆ ไปที่อธิบายแนวคิดนี้

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *