Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

กีฬา ฮอกกี้

แนะนำให้รู้จัก กีฬา ฮอกกี้ น้ำแข็ง เเละ มารยาทในการเล่น กีฬา ฮอกกี้ เป็นกีฬาเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ไม่ปรากฏหลักีฬากฐานที่แน่ชัดว่ากีฬาประเภทนี้เริ่มมาจากประเทศใดก่อน  มีหลักฐานภาพวาดอียิปต์โบราณเก่าแก่  4000  ปีที่มีลักษณะคล้ายกีฬาฮอกกี้  และอีกหลักฐานประมาณ 44 ปี ก่อนคริสต์ศักราช พบหลักฐานโดยชาวกรีกโรมัน สมัยโบราณได้เล่นกีฬานี้กันอยู่แล้ว อุปกรณ์การเล่นและวิธีเล่นคล้ายคลึงกับการเล่นฮอกกี้ในสมัยปัจจุบัน  แต่แตกต่างกันที่ไม้ตีฮอกกี้สมัยกรีกและโรมันจะสั้นกว่าในปัจจุบัน  ลูกบอลสมัยนั้นทำด้วยหนัง ภายในอัดด้วยขนสัตว์ ฮอกกี้เป็นเกมที่สนามหญ้าเรียบ และสนามต้องเป็นพื้นหญ้าที่แข็ง ซึ่งมีผู้เล่นฝ่ายละ11 …

กีฬา กอล์ฟ

กีฬา กอล์ฟ ความสำคัญของกีฬากอล์ฟ กีฬา กอล์ฟ กอล์ฟเป็นกีฬาที่เล่นในยามว่าง และแข่งขันกันทั้งระดับสมัครเล่น และระดับอาชีพ เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ใน ความนิยมระดับโลก ผู้เล่นจะมีไม้หลายอันเป็นชุด แต่จะต้องไม่เกิน 14 อัน ใช้ตีลูกเล็กๆ จบกันเป็นหลุมต่อเนื่องกันไป อาจจะ 9 หรือ 18 หลุมตามแต่กำหนด โดยนับการตีจำนวนครั้งน้อยที่สุด จะดีที่สุด สนามต่างๆ ที่ใช้เล่นได้รับ …