Tag

กีฬา ตะกร้อ

แหล่งกำเนิด กีฬา ตะกร้อ

กีฬา ตะกร้อ กีฬา ตะกร้อ กำเนิดกีฬาเซปักตะกร้อ ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน 2508 (March-April 1965) สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเทศกาล กีฬาไทย โดยจัดให้มีการแข่งขัน ว่าว, กระบี่-กระบอง และตะกร้อ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร …