Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

กีฬา ฮอกกี้

แนะนำให้รู้จัก กีฬา ฮอกกี้ น้ำแข็ง เเละ มารยาทในการเล่น กีฬา ฮอกกี้ เป็นกีฬาเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ไม่ปรากฏหลักีฬากฐานที่แน่ชัดว่ากีฬาประเภทนี้เริ่มมาจากประเทศใดก่อน  มีหลักฐานภาพวาดอียิปต์โบราณเก่าแก่  4000  ปีที่มีลักษณะคล้ายกีฬาฮอกกี้  และอีกหลักฐานประมาณ 44 ปี ก่อนคริสต์ศักราช พบหลักฐานโดยชาวกรีกโรมัน สมัยโบราณได้เล่นกีฬานี้กันอยู่แล้ว อุปกรณ์การเล่นและวิธีเล่นคล้ายคลึงกับการเล่นฮอกกี้ในสมัยปัจจุบัน  แต่แตกต่างกันที่ไม้ตีฮอกกี้สมัยกรีกและโรมันจะสั้นกว่าในปัจจุบัน  ลูกบอลสมัยนั้นทำด้วยหนัง ภายในอัดด้วยขนสัตว์ ฮอกกี้เป็นเกมที่สนามหญ้าเรียบ และสนามต้องเป็นพื้นหญ้าที่แข็ง ซึ่งมีผู้เล่นฝ่ายละ11 …

กีฬา ฟันดาบ

กีฬา ฟันดาบ เป็นกลุ่มของสามกีฬาการต่อสู้ กีฬา ฟันดาบ ในสมัยโบราณ ดาบเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับการต่อสู้ และป้องกันตัวในชีวิตประจำวัน ในสมัยปัจจุบันนี้ได้นำดาบมา เป็นอาวุธระยะประชิด เช่นใช้สำหรับติดเข้ากับปลายปืน ของทหาร เป็นต้น ดาบของแต่ระชาตินั้นจะมีรูปทรงแตกต่างกันออกไป เมื่อหมดสมัยในการรบ ด้วยดาบแล้ว จึงจะรักษาไว้โดยการนำเข้ามาเป็นกีฬา แต่ส่วนใหญ่แล้วชาตินิยมใช้ดาบ และมีความสามารถในกีฬาฟันดาบคือ ชาติในยุโรป ในกีฬาโอลิมปิก นั้นกีฬาฟันดาบถือเป็น 1 ใน 4 …

กีฬา รักบี้

กีฬา รักบี้ ประวัติ ประโยชน์และกติกาพื้นฐานในการเล่น กีฬา รักบี้ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า รักบี้ เป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ที่มีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนรักบี้ ตั้งอยู่ในเมืองรักบี้ เขตวอร์วิกเชียร์ อังกฤษ มีการเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้ เป็นครั้งแรกเมื่อปี 1826 โดยตอนนั้นเป็นการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลภายในของโรงเรียนรักบี้ มีผู้เล่นคนหนึ่งชื่อว่า วิลเลี่ยม เว็บบ์ เอลลิส ทำผิดกฎการแข่งขัน ที่วางเอาไว้นั่นคือการอุ้มลูกบอลแล้ว …