Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ตกขาว กินยาอะไร

ตกขาว กินยาอะไร

ตกขาว กินยาอะไร ตกขาวกินยาอะไร หากพบความผิดปกติ ของตกขาว เช่น มีสีที่เปลี่ยนไป มีกลิ่น และทำให้เกิดอาการคัน บริเวณช่องคลอด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจ เกิดจากติดเชื้อต่าง ๆ เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส ซึ่งในกรณีนี้ควรรีบไปพบ สูตินรีแพทย์โดยเร็ว เนื่องจากการซื้อยา มารับประทาน เองอาจไม่ตรงกับการติดเชื้อ นั้นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิด ภาวะแทรกซ้อน …