Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

เทปกาว

เทปกาว   เทปกาว สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน ซึ่งเทปกาวแต่ละชนิดสามารถผลิตจากวัสดุต่าง ๆ ที่แตกต่างได้ เช่น กระดาษ, ฟิล์มพลาสติก, ผ้า, โฟม, ฟอยล์ เป็นต้น เทปกาวนิยมใช้เพื่อยึดหรือติดวัตถุเข้าด้วยกันแทนการใช้สกรู, ตัวยึด, หรือการเชื่อม นอกจากนี้ยังถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกว่าการใช้กาวเนื่องจากสะดวกและประหยัดเวลามากกว่า    เทปกาว เป็นอุปกรณ์ในงานช่าง ทำจากวัสดุหลายประเภท เคลือบด้วยกาวชนิดพิเศษที่ไวต่อแรงกด  เมื่อเทปกาวสัมผัสกับพื้นผิวของงาน …